Ancerowicz, A. (2023). Motyw nadziei w twórczości Igora Talkowa. Studia Rossica Posnaniensia, 48(2), 83–96. https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.6