Rudyk, A. (2023). Leksykalne wykładniki emocji pozytywnych w tekście polskim w porównaniu z rosyjskim przekładem. Studia Rossica Posnaniensia, 48(2), 97–114. https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.7