Piecewicz, D. (2023). Non-speech information w angielskich i rosyjskich napisach Closed Captions zawartych w serialu Эпидемия. Analiza kontrastywna. Studia Rossica Posnaniensia, 48(2), 115–132. https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.2.8