Król, M. (2016). Typologia homonimii językowej z punktu widzenia pragmatyki. Studia Rossica Posnaniensia, (39), 143–150. https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.15