Puppel, S. (2016). Komunikator ustny jako performer właściwie ułożony i właściwie licencjonowany w przestrzeni publicznej. Studia Rossica Posnaniensia, (39), 315–322. https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.31