Szwed, Z. (2016). Kilka uwag o znaczeniu partytywnym dopełniacza w dokumentach kancelaryjnych XVI wieku. Studia Rossica Posnaniensia, (39), 331–336. https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.33