Waligórska-Olejniczak, B. (2016). Eksces i tragizm: „Noc Walpurgii, czyli Kroki Komandora” Wieniedikta Jerofiejewa. Studia Rossica Posnaniensia, (39), 349–356. https://doi.org/10.14746/strp.2014.39.35