Kowalczyk, R. (2016). Klasyfikacja semantyczna rosyjskich i polskich nazw muzyki rozrywkowej. Studia Rossica Posnaniensia, 40(1), 177–188. https://doi.org/10.14746/strp.2015.40.1.17