Sarnowski, M. (2016). „Rossica” jako środek opisu i interpretacji życia politycznego we współczesnej Polsce. Studia Rossica Posnaniensia, 40(1), 235–246. https://doi.org/10.14746/strp.2015.40.1.23