Żejmo, B. (2016). Klasycy rosyjscy wobec konfliktu bałkańskiego 1875–1878. Studia Rossica Posnaniensia, 40(2), 61–74. https://doi.org/10.14746/strp.2015.40.2.7