Rudyk, A. (2016). Subiekt semantyczny w zdaniach typu „Ему хочется спать” w porównaniu z językiem polskim. Studia Rossica Posnaniensia, 40(2), 139–146. https://doi.org/10.14746/strp.2015.40.2.14