Szutkowski, T. (2016). Jednostka paremiczna w europejskich i amerykańskich nurtach lingwistycznych. Studia Rossica Posnaniensia, 40(2), 167–178. https://doi.org/10.14746/strp.2015.40.2.17