SZOKALSKI, J. Modlitwa i gestyka religijna w poezji Jesienina. Studia Rossica Posnaniensia, [S. l.], n. 37, p. 335–342, 2018. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12808. Acesso em: 1 luty. 2023.