OWSIANNIKOWA, Swietłana. Temat twórczości we wczesnej poezji Anny Achmatowej. Finał książki „Różaniec” (1914). Studia Rossica Posnaniensia, [S. l.], n. 36, p. 223–230, 2018. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13025. Acesso em: 28 luty. 2024.