KAMIŃSKI, Piotr. Wizje estetyczne S. Załygina, W. Astafjewa i W. Rasputina (na materiale publicystyki). Studia Rossica Posnaniensia, [S. l.], n. 36, p. 81–92, 2018. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13059. Acesso em: 29 maj. 2024.