SARNOWSKI, M. „…z polska — po rosyjsku”, czyli o tym, jak Polacy używają ruszczyzny. Studia Rossica Posnaniensia, [S. l.], n. 42, p. 259–272, 2018. DOI: 10.14746/strp.2017.42.23. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13087. Acesso em: 31 sty. 2023.