GALLO, Jan. Zagadnienie komunikacji interkulturowej w nauczaniu języków obcych. Studia Rossica Posnaniensia, [S. l.], n. 42, p. 295–306, 2018. DOI: 10.14746/strp.2017.42.26. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13090. Acesso em: 25 lip. 2024.