TYCZKO, Krzysztof. Radykalno-hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” jako świętowanie codzienności. Na materiale powieści „Испуг” Władimira Makanina. Studia Rossica Posnaniensia, [S. l.], n. 41, p. 241–252, 2018. DOI: 10.14746/strp.2016.41.21. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13106. Acesso em: 5 grudz. 2023.