ANDRUSZKO, Czesław. „Myśl” Leonida Andrejewa w kontekście „Myśli” Blaise’a Pascala. Studia Rossica Posnaniensia, [S. l.], n. 36, p. 13–20, 2018. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13142. Acesso em: 28 luty. 2024.