DASZEWSKAJA, O. Poezja Wadima Andrejewa i Daniiła Andrejewa: problem przedstawienia tożsamości narodowej. Studia Rossica Posnaniensia, n. 36, p. 59-70, 22 cze. 2018.