SŁOBODJAN, E. Syntagma „nazwa ptaka” + „dźwięki wydawane przezeń” w przekładach „Słowa o wyprawie Igora” na język rosyjski (na materiale równoległego korpusu przekładów „Słowa o wyprawie Igora”). Studia Rossica Posnaniensia, n. 35, p. 275-280, 18 lip. 2018.