WIELICZKO, A. Sfrazeologizowane struktury syntaktyczne jako specyficzne zjawisko rosyjskiego systemu składniowego. Studia Rossica Posnaniensia, n. 35, p. 289-298, 18 lip. 2018.