SITARSKI, A. Koncept „czas” w rosyjskiej i polskiej przestrzeni językowej (na materiale rosyjskich i polskich frazeologizmów z komponentem „время”/„czas” i „день” /„dzień”). Studia Rossica Posnaniensia, n. 35, p. 267-274, 18 lip. 2018.