PRZYBYSZ, A. K. Mityczno-symboliczny kontekst nostalgii w „Wygnaniu” Andrieja Zwiagincewa w świetle antropologicznej niepewności podmiotu. Studia Rossica Posnaniensia, [S. l.], v. 44, n. 1, p. 123–132, 2019. DOI: 10.14746/strp.2019.44.1.12. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/19508. Acesso em: 8 luty. 2023.