SIEKIERSKA, Marta. Obraz tęsknoty za Odessą-Mamą (na przykładzie filmów „Odessa!... Odessa!” Michale Boganim, „Wszystko jest iluminacją” Lieva Schreibera oraz „Likwidacja” Siergieja Ursuljaka). Studia Rossica Posnaniensia, [S. l.], v. 44, n. 1, p. 133–132, 2019. DOI: 10.14746/strp.2019.44.1.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/19509. Acesso em: 22 lip. 2024.