SARNOWSKI, M. O rusycyzmach w utworach Mariusza Wilka (rekonesans badawczy). Studia Rossica Posnaniensia, [S. l.], v. 46, n. 1, p. 171–182, 2021. DOI: 10.14746/strp.2021.46.1.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28189. Acesso em: 9 cze. 2023.