SŁUPIANEK-TAJNERT, Daria. Fizyk jako element aksjosfery czasów Związku Radzieckiego (na przykładzie reportaży Hanny Krall i Jacka Hugo-Badera). Studia Rossica Posnaniensia, [S. l.], v. 46, n. 1, p. 183–199, 2021. DOI: 10.14746/strp.2021.46.1.14. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/28190. Acesso em: 22 cze. 2024.