DZIENISIEWICZ, M. Językowy obraz dźwięku (na materiale polsko- i rosyjskojęzycznych recenzji muzycznych). Studia Rossica Posnaniensia, [S. l.], v. 46, n. 2, p. 243–255, 2021. DOI: 10.14746/strp.2021.46.2.17. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/29643. Acesso em: 30 sty. 2023.