RUDYK, A. Subiekt semantyczny w zdaniach typu „Ему хочется спать” w porównaniu z językiem polskim. Studia Rossica Posnaniensia, [S. l.], v. 40, n. 2, p. 139–146, 2016. DOI: 10.14746/strp.2015.40.2.14. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/4989. Acesso em: 1 luty. 2023.