Biełousowa, Wiera. 2018. „Twórczość Jakowa Gołosowkera W kontekście Kultury Rosyjskiej I Zachodnioeuropejskiej”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 37 (czerwiec):25-32. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12709.