Hrynyk, Agnieszka. 2018. „Twórczość Mariny Cwietajewej W kontekście Gender Studies”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 37 (czerwiec), 79-86. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12718.