Korbicz, Halina. 2018. „Spojrzenie Z zewnątrz: Literatura Rosyjska W twórczości Krytyka ukraińskiego Mykoły Jewszana”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 37 (czerwiec):119-28. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12728.