Szokalski, Jerzy. 2018. „Modlitwa I Gestyka Religijna W Poezji Jesienina”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 37 (czerwiec):335-42. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12808.