Bortnowski, Antoni. 2018. „Ukraina Na początku XX Wieku Oczami Konstantego Paustowskiego”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 41 (czerwiec):5-14. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.1.