Murawski, Antoni. 2018. „Życie Ludzkie Na Tle Przestrzeni Czasowej. Powieści M.A. Osorgina „Świadek historii” I «Książka O końcach»”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36 (czerwiec), 185-92. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13002.