Łukaszewicz, Marta. 2018. „Motyw Niezgody Rodzinnej W Rosyjskiej Beletrystyce O życiu duchowieństwa Lat 1860–1870”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36 (czerwiec):173-84. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13003.