Owsiannikowa, Swietłana. 2018. „Temat twórczości We Wczesnej Poezji Anny Achmatowej. Finał książki «Różaniec» (1914)”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36 (czerwiec):223-30. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13025.