Romaszczenko, Ludmiła. 2018. „Mikołaj Gogol W kontekście Kulturowym Epoki (na Materiale Opowiadania А. Połtorackiego «W Petersburgu»)”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36 (czerwiec):239-48. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13027.