Waligórska-Olejniczak, Beata. 2018. „I. Turgieniew Jako Protomodernista. Sztuka „Miesiąc Na wsi” W kontekście Cyklu esejów К. Greenberga «Obrona modernizmu». Zapowiedź Nowego Stylu Artystycznego”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36 (czerwiec):269-76. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13030.