Kamiński, Piotr. 2018. „Wizje Estetyczne S. Załygina, W. Astafjewa I W. Rasputina (na Materiale Publicystyki)”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36 (czerwiec):81-92. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13059.