Ksenicz, Andrzej. 2018. „Antona Czechowa Spojrzenie Na Bieg Historii”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42 (czerwiec):45-54. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.4.