Mocarz-Kleindienst, Maria. 2018. „Komizm współczesnych filmów Rosyjskich Na Warsztacie tłumacza”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42 (czerwiec):209-18. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.19.