Rodziewicz, Barbara. 2018. „Konceptualizacja Prawdy W świadomości językowej Polaków, Rosjan I Niemców (perspektywa Aksjologiczna)”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42 (czerwiec):231-42. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.21.