Sarnowski, Michał. 2018. „«…z Polska — Po rosyjsku», Czyli O Tym, Jak Polacy używają Ruszczyzny”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42 (czerwiec):259-72. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.23.