Gallo, Jan. 2018. „Zagadnienie Komunikacji Interkulturowej W Nauczaniu języków Obcych”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42 (czerwiec):295-306. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.26.