Siatkowski, Stanisław. 2018. „Zagadnienie podwyższenia efektywności Nauczania języków Obcych I Wybrane Aspekty Socjalnej Teorii Lingwodydaktycznej”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42 (czerwiec):319-28. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.28.