Szafernakier-Świrko, Anna. 2018. „Pozajęzykowe Komponenty Jednostki Dydaktycznej”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42 (czerwiec):329-34. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.29.