Orzechowska, Joanna. 2018. „Święto W językowej świadomości Polaków I Rosjan”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 41 (czerwiec):173-82. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.14.