Stryjakowska, Anna. 2018. „Małe święto Jako nośnik tożsamości Kulturowej W powieści «Telluria» Władimira Sorokina”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 41 (czerwiec):221-30. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.19.