Tyczko, Krzysztof. 2018. „Radykalno-Hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” Jako świętowanie codzienności. Na Materiale powieści «Испуг» Władimira Makanina”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 41 (czerwiec):241-52. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.21.